Indeks pojmova

 • Gubitak imuniteta

  označava stanje organizma koje postepeno gubi odbrambrene sposobnosti da se bori sa različitim izazivačima bolesti.

   
 • HAART

  (visoko aktivna antiretrovirusna terapija) Trojna terapija/ koktel terapija istovremeno korićenje tri ili više različitih anti-HIV lekova (antiretrovirusnih lekova –ARV lekova) za lečenje HIV infekcije.

   
 • Harm reduction

  preventivni program smanjenja štete među ranjivim populacijama

   
 • HIV

  skracenica od Virus Humane Imunodeficijencije

   
 • Holistički pristup

  Holistički pristup je humanistički pristup koji ima specifično filozofsko i etičko značenje što u najvećoj meri utiče na praksu socijalnog rada. Formirao se nasuprot pozitivizmu, determinizmu i bihevijorizmu. Ističe da sva ljudska bića, kao i klijenti socijalnog rada, (npr. osobe koje žive sa HIV-om) pokušavaju da daju smisao svetu u kome žive, pri čemu profesionalni radnici pomažu, unapređujući potencijale ličnosti. Humanistički pristup favorizuje učešće i aktivan napor klijenata koji postaju saradnici i akteri odgovorni za svoje ponašenje u procesu promena.

   
 • Humani/Ljudski

  ovim se naglašava da je virus prenosiv isključivo među ljudima i da se njime samo ljudi mogu zaraziti.

   
 • Imunodeficijencija

  imunitet znači otpornost, a deficijencija nedostatak, zajedno predstavljaju nedostatak odbrambrenog sistema organizma da se brani od izazivača različitih bolesti.

   
 • Imunski (imunološki) sistem

  predstavlja sistem odbrane organizma od različitih mikroorganizama. Njegov zadatak je da spreči i ukloni već postojeće infekcije kako bi organizam pravilno funkcionisao.

   
 • Inhibitori fuzije

  (FI) grupa lekova koji napadaju HIV pre ulaska u ćeliju.

   
 • Komplijansa

  vidi Posvećenost

   
 • Laktična acidoza

  nuspojava izazvana lekovima koja može biti opasna po život, javlja se obično u vezi sa upotrebom d4T u kombinaciji sa ddI (didanozin).

   
 • Lipoatrofija

  nuspojava izazvana lekovima koja se iskazuje smanjenjem potkožnog masnog tkiva na rukama, nogama ili licu.

   
 • Lipodistrofija

  naziv za grupu nuspojava izazvanih lekovima koje utiču na metabolizam masti i šećera u telu. Simptomi uključuju lipoatrofiju, nakupljanje masti u drugim delovima tela i povećanje vrednosti holesterola i triglicerida u krvi.

   


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Anketa