Svi različiti – svi ravnopravni


Kampanja-banner-s.gif

Evropska kampanja za mlade „Svi različiti – svi ravnopravni (All Different – All Equal) inicirana je od strane Saveta Evrope i njegovih zemalja članica 1995. godine kako bi se pokrenuli svi sektori društva na borbu protiv rasizma, antisemitizma, ksenofobije i netolerancije.

 

Od juna 2006. godine Savet Evrope je inicirao novu kampanju uz podršku Evropske komisije i lokalnih partnera u zemljama članicama. Polazeći od iskustava iz prethodnog perioda, kao i imajući u vidu aktuelne socio-političke realnosti zemalja učesnica, sadašnji fokus Kampanje je širi, te je ona sada usmerena na suprotstavljanje svim oblicima netolerancije i diskriminacije.

 

Tri su osnovna koncepta obuhvaćena Kampanjom: bogatstvo različitosti, ljudska prava i aktivno učešće. Primarna ciljna grupa su mladi, ne gubeći pri tom iz vida ni ostale društvene grupacije.

 

Kampanju na lokalnom (nacionalnom) nivou realizuju tzv. nacionalni komiteti kampanje. Ideja je da oni budu zasnovani na partnerskom odnosu nevladinih i vladinih tela i institucija, te predstavnika/ca medija aktivnih u oblasti rada sa mladima, socijalnih pitanja, obrazovanja, ljudskih prava i dr.

 

Zadatak svakog nacionalnog komiteta je da u svojoj zemlji koordinira aktivnosti Kampanje (u smislu tematske obuhvatnosti predloženih komponenti, ravnomerne uključenosti svih relevantnih aktera, komunikacije sa nadležnim telima na evropskom nivou, praćenja efekata i ishoda i dr.), te radi na njenom jačanju i vidljivosti.

Kampanja u Srbiji

 

Srbija kao članica Saveta Evrope i svakako, imajući u vidu značaj Kampanje i mogućnosti koje ona pruža za borbu protiv netolerancije i diskriminacije, Srbija se uključila u njenu realizaciju. Inicijativa za njeno pokretanje je došla iz republičkog Ministarstva prosvete i sporta kao i od strane nekolicine nevladinih organizacija aktivnih u oblastima koje su prioriteti Kampanje.

 

Poštujući principe Kampanje, ustanovljene na evropskom nivou i važeće za sve zemlje uključene u njenu realizaciju, u novembru 2006. godine je osnovan i Nacionalni komitet za Kampanju u Srbiji. Komitet broji 14 članova/ica – predstavnika/ca Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, eksperata nevladinih organizacija, kao i predstavnika zvaničnih tela Saveta Evrope (Savetodavnog odbora Odseka za mlade i sport, Programskog Komiteta Odseka za mlade i sport i Trenerskog tima) u funkciji savetnika.

 

Prilikom formiranja Nacionalnog komiteta poštovani su sledeći kriterijumi:

  • svi članovi/ice na adekvatan način odražavaju sveukupnu realnost Srbije u ovom trenutku,
  • ekluzivnost u pogledu raznolikosti akpekata Kampanje (u tematskom, geografskom, rodnom i etničkom smislu),
  • opredeljenje ka konstruktivnim i kreativnim promenama u društvu,
  • proaktivnost u oblastima koje su prioriteti Kampanje, te posedovanje odgovarajućih kompetencija (znanja, veština i stavova).

 

Kampanja u našoj zemlji nosi zvaničan naziv “Svi različiti - Svi ravnopravni – evropska omladinska kampanja za bogatstvo različitosti, ljudska prava i aktivno učešće”.

 

Prilikom prevođenja i odlučivanja o nazivu Kampanje za srpsko govorno područje nastojalo se da, pored striktno jezičkih odrednica, naziv odražava i duh i specifičnosti srpskog jezika, kao i vrednosti i principe koji čine suštinu Kampanje. U skladu sa svim navedenim ovaj osnovni naziv će, po potrebi, biti prilagođavan/adaptiran potrebama pojedinih ciljnih grupa i tema koje se žele afirmisati (npr. ćirilično ili latinično pismo, jezici nacionalnih manjina, rodna perspektiva i sl.).

 

Osim adekvatne terminologije i adaptacija prevoda, aktivnostima Kampanje nastojaće se aktivno zagovarati prava romske populacije, osoba sa invaliditetom, žena, osoba različite seksualne orijentacije i/ili seksualnih/rodnih identiteta i izražavanja, siromašnog stanovništva i drugih osetljivih društvenih grupa.

 

Nacionalni komitet Kampanje ohrabruje manjinske etničke zajednice da koriste prevode koji su ustanovljeni u državama gde je njihov jezik u primarnoj upotrebi, te, ukoliko zvanični prevod ne postoji, da ga razviju, vodeći računa da on bude u skladu sa vrednostima Kampanje i u duhu jezika. Rad Komiteta i sve aktivnosti kampanje biće sprovođene pristupom zasnovanom na ljudskim pravima, podrazumevajući principe uključivanja, nediskriminacije, transparentnosti i odgovornosti. Prilikom osmišljavanja i sprovođenja aktivnosti, posebna pažnja biće posvećena višeslojnosti identiteta mladih, te adekvatnom zagovaranju njihovih prava i potreba.

 

Radeći istovremeno na promociji bogatstva različitosti i borbi protiv diskriminacije, bazične postavke Kampanje uključuju razvoj civilnog društva, podizanje svesti javnosti u pogledu relevantnih tema, zalaganje za ravnopravan tretman u obrazovanju i zdravstvenom sistemu, političku participaciju, ekonomsko osnaživanje i solidarnost, pravo na samodefinisanje i samoidentifikaciju, pravo na telesni integritet, borbu protiv seksualne i ekonomske eksploatacije, ekološku osvešćenost, te vrednosti nenasilja, antirasizma, antisemitizma i antifašizma. Jednom rečju, Kampanja će se temeljiti na zalaganju za poštovanje i afirmaciju svih ljudskih prava i sloboda. Kampanja će imati nacionalni karakter i sve akcije u okviru kampanje usmerene su ka uspostavljanju trajne saradnje izmedju omladiniskih organizacija i njihovih zajedničkih aktivnosti.

 

Nacionalni komitet Kampanje poziva sve donosioce/teljke odluka, vladine i nevladine institucije i organizacije, privredne subjekte i individue da ujedine svoje napore i učine kampanju u Srbiji uspešnom.

 

 

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.