Istraživanje stigma i diskriminacija PLHIV


Stigma_i_diskriminacija_osoba koje žive sa HIV-om_manja.jpg

Nevladina organizacije Međunarodna mreža pomoći (IAN) sprovela je istraživanje sa ciljem da se istraži stigma i diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om.

 

Glavna pitanja pokrivena ovim istraživanjem su:

  • Pregled situacije u zemlji, HIV epidemija u Srbiji, razmatranje uzroka stigme
  • Uzroci, oblici i obim stigme i diskriminacije su istraženi na osnovu podataka dobijenih tokom diskusija u fokus grupama (sa osobama koje žive sa HIV-om, medicinskim stručnjacima, volonterima koji učestvuju u pružanju psihološke podrške osobama koje žive sa HIV-om), kroz istraživanje stavova medicinskih radnika, analizom sadržaja isečaka iz štampe i intervjuima sa zainteresovanim stranama. Takođe, ista tema je istražena kroz analizu podataka koji su dobijeni iz kvantitavne studije urađene na reprezentativnom uzorku srpske populacije od strane druge organizacije
  • Reakcije na stigmu i diskriminaciju u odnosu na osobe koje žive sa HIV-om – procedure, zakoni, pristupi u borbi sa stigmom i diskriminacijom. Istraženi su primeri strategija za smanjenje stigme i predstavljene su reakcije osoba koje žive sa HIV-om

 

Konačno, na osnovu rezultata istraživanja predloženi su koraci i procedure za smanjenje stigme i diskriminacije na različitim nivoima.

 

Izveštaj o istraživanju možete preuzeti u dodatku.

 

DodatakVeličina
Stigma_i_diskriminacija_osoba koje žive sa HIV-om.pdf987.33 KB

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.