Deklaracija iz Osla


Oslo declaration.jpg

U Oslu, u Norveškoj 13. februara, okupila se grupa pojedinaca iz civilnog društva širom sveta koji su zabrinuti zbog neprikladne i preterano široke upotrebe krivičnog zakona koji kažnjavaju ljude sa HIV-om zbog ponašanja koje podležu zakonu u nekim okolnostima.

 

Deklaracija koja je tom prilikom usvojena, objašnjava zašto kriminalizacija HIV-a donosi vise štete nego koristi po javno zdravlje i u pogledu ljudskih prava. U deklaraciji su date smernice za kreatore politike i strukture krivičnog sistema, kako bi se u slučajevima ne otkrivanja HIV statusa, potencijalnog izlaganja riziku i nenamernog prenosa.  oprezno koristili odgovarajući krivični zakoni, samo kada je to neophodno.

 

„Bolja alternativa korišćenju krivičnog zakona jesu mere da se kreira okruženje koje omogućava ljudima da se testiraju, podršku i pravovremeni tretman, kao i da sigurno otkriju svoj HIV status“ – navodi se u drugom članu deklaracije.

 

Deklaraciju u PDF formatu na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

 

Sastanak u Oslu je održan uoči globalne “Konsultacije na visokom političkom nivou na temu nauke i zakona o kriminalizaciji ne otkrivanja HIV-a, izlaganje i transmisije, sazvanu od strane Vlade Norveške i programa ujedinjenih nacija o HIV/AIDS” (UNAIDS)”.

 

Cilj konsultacije na visokom političkom nivou je da obezbedi proctor u kome političari i drugi zainteresovani akteri mogu da razmotre njihove trenutne zakone i propise u vezi kriminalizacije ne otkrivanja HIV statusa, izlaganja ili prenosa, u svetlu najnovijih i relevantnih naučnih, medicinskih, zdravstvenih i pravnih podataka.

 

Iako naša deklaracija nije zvanični document “Konsultacije na visokom nivou”, mi podržavamo cilj sastanka, i ohrabrujemo političare da preispitaju  svoju politiku i zakone i da preuzmu sve neophodne korake za postizanje najboljih mogućih rešenja u smislu pravde i u cilju zaštite javnog zdravlja, kako bi se unapredili nacionalni odgovori na HIV i prihvatile međunarodne obaveze na polju ljudskih prava.

25 feb 2012
DodatakVeličina
Oslo_declaration.pdf177.32 KB

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.