Budimpeštanska deklaracija - NeLP


NeLP zemlje.png

Budimpeštanska Deklaracija – Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi treba  više pozitivne pažnje!!!

 

Aktivisti u oblasti HIV/AIDS-a iz regiona Centralne i Jugoistočne Evrope okupili su se oko inicijative da ujedine napore u borbi protiv HIV AIDS-a zemljama ovog regiona sa niskom prevalencijom HIV infekcije.

 

Za razliku od visoko-prevalentne epidemije koja besni u Severoistočnoj Evropi ili od zrelije epidemije na Zapadu, epidemija u našim zemljama je niske prevalencije. Ipak, ona je smrtonosna.

 

S obzirom da je manje ljudi koji žive sa HIV-om, manje podrške i manje medicinskog osoblja, sposobnost reakcije na HIV u našim zemljama je pritajena. Budući da je opšti društveni uticaj HIV-a manji, percipirana potreba za reagovanjem na nju deluje kao manje hitna.

 

Naše vlade i stanovništvo naših država još uvijek ne smatraju HIV značajnim problemom. Međutim, mi nailazimo na iste prepreke kao i naše kolege u zemljama sa visokom prevalencom, što uključuje: kršenje ljudskih prava, probleme u dostupnosti terapije i psiho-socijalne poteškoće, gde navedeni problemi utiču na sve aspekte našeg života.

 

Deklaracija je prevdedena na više jezika. Možete je preuzeti ovde:


Budimpeštanska deklaracija_srpski

Budimpeštanska deklaracija_bosanski
Budimpeštanska deklaracija_makedonski
Budimpeštanska deklaracija_albanski
Budimpeštanska deklaracija_engleski

 

Pozivamo vas da potpišete ovu Deklaraciju putem web linka: www.nelp-hiv.org/budapest-declaration

 

Ukoliko budemo radili zajedno, verujemo da ćemo moći da skrenemo pozitivnu pažnju na ozbiljnu HIV situaciju u našim regionima. Kroz međusobnu podršku, razmenu informacija, razvoj kapaciteta i koordinisane aktivnosti, nadamo se da ćemo savladati prepreke koje stoje između nas i kvalitetnije terapije i nege, sveobuhvatnih programa prevencije utemeljenim u činjenicama, te uspešnih zakonodavnih reformi, koje su sve veoma dugo uzrokovale probleme u našim regionima. Uz Vašu podršku, mreža zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a može obezbediti značajno poboljšanje za osobe koje se suočavaju sa HIV-om u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.

16 nov 2011
DodatakVeličina
BD Serbian.doc110 KB


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.