XIX međunarodna AIDS konferencija


13218921171321890610AIDS2012.jpg
4 apr 2012

 

Međunarodna AIDS konferencija

U Vašingtonu će od 22. do 27.  jula biti održana AIDS konferencija koja će okupiti ljude koji žive sa HIV-om, one koji rade u oblasti HIV-a, kreatore politike i druge. To že biti izvanredna prilika za istraživače iz celog sveta da podele najnovija naučna dostignuća i razviju strategije za unapređivanje svih aspekata kolektivnih napora za lečenje i prevenciju HIV-a.

 

Sajt konferencije je dostupan na www.aids2012.org

 

 

Simpozijum „Ka leku za HIV“

20. – 21. jul

Neposredno pred Međunarodnu AIDS konferenciju, pod pokroviteljstvom IAS-a (Međunarodnog društva za aids), stručnjaci međunarodne radne grupe istraživača, vladinog sektora i predstavnika osoba sa HIV-om održaće simpozijum o razvoju globalne naučne strategije o leku za HIV. Strategija ima za cilj izgradnju globalnog koncenzusa o prioritetima za naučna istraživanja.

Simpozijum će ko-predsedavati Fransoaz Bare Sinuzi (Françoise Barré-Sinoussi), dobitnica nobelove nagrade za medicinu i novoizabrana predsednica IAS-a i Stiven Deks (Steven Deeks), profesor medicine sa univerziteta u Kaliforniji.

 

Detaljne informacije možete pronaći ovde

 

 

 

 

 

MSM  predkonferencija „Od stigme do snage“

20. – 21. jul

U organizaciji MSMGF (Globalnog foruma o MSM i HIV-u) u Vašingtonu če se održati predkonferencija na kojoj će biti osvrta na dostignuća zagovaranja o pravima MSM i transrodnih osoba, kao i izazovima koji predstoje. Više od 600 aktivista, istraživača, donatora već je registrovano. Zbog velike zainteresovanosti Globalni forum o MSM je na svom sajtu http://www.msmgf.org/index.cfm/id/269/Registration/ pokrenuo listu čekanja.  Obaveštavanje o registrantima sa liste čekanja počeće  1. maja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Živeti 2012. (LIVING 2012) 13 Međunarodna konferencija ljudi koji žive sa HIV-om

19. – 20. jul

Predkonferencija Živeti 2012. ima za cilj da se informišu ljudi koji žive sa HIV-om, organizacije i mreže o strategiji javnog zagovaranja za osobe osobe koje žive sa HIV-om od strane osoba koje žive sa HIV-om. Jedan od rezultata biće i dorađena globalna agenda za zatovaranje.

 

Ciljevi su:

- Pregled dosadašnjih i identifikovanje novih prioriteta za i od strane ljudi koji žive sa HIV-om.

- Razvijati globalne strategije zastupanja za i od strane ljudi koje žive sa HIV-om.

- Obezbediti da se glasovi ljudi koji žive sa HIV-o,m koji su se istakli u 2012.  inkorporiraju u planove za implementaciju budućeg rada.

- Obavestiti GNP + i druge mreže ljudi koji žive sa HIV-om sa nizom akcionih planova za sprovođenje strategije zagovaranja.

- Više o konferenciji možete saznati  na njihovom sajtu http://www.living2012.org/

 

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.