HIV10 Glazgov - Deseti međunarodni kongres o terapiji HIV Infekcije


logo2010.jpg
19 jul 2010

U Glazgovu, u Velikoj Britaniji, od 7. do 11. novembra održava se Deseti međunarodni kongres o terapiji HIV Infekcije.

 

Biti u toku sa dešavanjima i novim idejama u lečenju HIV-a predstavlja veliki izazov za lekare, pružaoce zdravstvenih usluga i istraživače. Objektivna naučna procena novih mogućnosti u lečenju HIV-a je strategijski od suštinskog značaja. Upravo ovo će biti glavni cil jDevetog međunarodnog kongresa o terapiji HIV Infekcije koji ima nameru da omogući jedan forum širokog spektra koji će biti svima dostupan za rađenje takvih procena.

http://www.hiv10.com/


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.