EACS Beograd


EACS Beograd.gif
7 sep 2011

Beograd je ove godine domaćin 13. evropske konferencije konferencije o AIDS-u u organizaciji Evropskog kliničkog društva za AIDS (EACS). Najveća evropska stručna konferencija će ove godine okupiti vise hiljada doktora, farmakologa i drugih stručnjaka iz oblasti HIV-medicine. Na konferenciji će biti prezentovani rezultati najnovijih istraživanja, a jedan od važnih ciljeva jeste i pružanje podsticaja za nova klinička istraživanja HIV-a među istraživačima i doktorima u ranoj fazi njihove karijere.

Konferencija pruža mogućnost da se istaknu razne teme, a pre svega one koje se odnose na stanje u Srbiji i široj regiji jugoistočne Evrope. Pored stručnjaka iz Nemačke, Italije, Francuske, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Španije i Hrvatkse, govoriće i naši stručnjaci: prof. dr. Djordje Jeftović, Nenad Petković – pravni savetnik organizacije Q-klub i dr. Gordana Dragović.

Organizator konferencije je „Evropsko AIDS kliničko društvo“ (EACS) - nprofitna grupa evropskih lekara, kliničara i istraživača u oblasti HIV/AIDS-a, koja je osnovana 1991. godine i ima za cilj da okupi naučnike iz svih krajeva Evrope i pomogne razmenu najnovijih medicinskih i naučnih znanja u vezi sa kliničkim aspektima HIV/AIDS-a. U glavne aktivnosti društva pored davanja evropskih smernica za terapiju HIV-a, obuke i stipendija, ubraja se i organizovanje evropske konferencije na svake 2 godine u nekom od glavnih evropskih gradova.

Više informacija možete saznati na zvaničnom sajtu konferencije na engleskom jeziku http://www.eacs-conference2011.com


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.