Kako pomoći

Podržite borbu protiv HIV/AIDS-a, stigme i socijalne izolovanosti i uključite se u napore za unapređenje života osoba ugroženih HIV-om

Od početka epidemije kod više od 30 miliona ljudi (preko 2000 ljudi u Srbiji) je zvanično dijagnostikovana infekcija HIV-om. Svake godine taj broj raste kao i potreba za našim radom. O radu AIDS resursa i naše organizacije saznajte više...

Mi se oslanjamo na dobrovoljne donacije za sve naše projekte i usluge. Bez podrške naših donatora, ne bi smo mogli nastaviti da budemo pionir novog pristupa u borbi protiv HIV/AIDS-a.

Hvala vam na podršci.

Uključite se u rad

Ako bi želeli da se uključite u borbu protiv HIV/AIDS-a, stigme i socijalne izolovanosti i uključite se u napore za unapređenje života osoba ugroženih HIV-om, postanite aktivista Q-Club-a. Vašim radom podržite programe i aktivnosti organizacije, a vašim iskustvom i idejama unapredite već postojeće programe ili otpočnimo nove.

Za sve informacije kako da postaneta aktivista Q-Club-a možete nas kontaktirati putem telefona 011/33 45 852 ili pisati na office@q-club.org.rs

Uplatite donaciju

Ako želite da postanete naš partner u unapređenju života osoba ugroženih HIV-om možete se uključiti i kroz finansijsku podršku našem radu. Vašom donacijom direktno bi ste podržali naše aktivnosti.

Šta možete podržati vašom donacijom (svrha uplate):

  • 200 dinara podržace jednodnevni rad info linije o HIV/AIDS-u
  • 500 dinara podržaće štampanje deset brošura protiv stigme i diskriminacije
  • 750 dinara podržaće štampanje deset edukativnih brošura za PLHIV
  • 1000 dinara podržaće održavanje jedne grupe samopomoći osoba koje žive sa HIV-om
  • 1500 dinara omogućiće odlazak u kućnu posetu i pomoć onome kome je potrebna
  • 2200 dinara podržaće sedmodnevno održavanje internet portala AIDS resurs
  • 3000 dinara podržaće dvodnevni rad kancelarije Q-Club-a

Donaciju možete uplatiti preko banke ili pošte popunjavanjem uplatnice na sledeći način:

Ako imate nekih pitanja ili vam je potrebna pomoć u vezi sa uplatom kontaktirajte nas.

Tel: +381 11 33 45 852
e-mail: office@q-club.org.rs
adresa: Šafarikova 6, Beograd

 

Za sve uplate iz inostranstva molimo da kontaktirate našu kancelariju

Tel: +381 11 3345 852
e-mail: office@q-club.org.rs


www.q-club.org.rs

je humanitarna, nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija osnovana u aprilu 2006. godine od strane osoba ugroženih HIV-om i obolelih od AIDS-a na nacionalnom nivou, sa sedištem u Beogradu.

icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.