Usvojen Zakon protiv diskriminacije


skupstina srbije manja sajt.jpg
27 mar 2009

Juče je u skupštini Srbije usvojen je Zakon o zabrani diskriminacije. Za zakon, koji se predlaže od strane nevladinih organizacija već nekoliko godina i koji je i ovaj put izazvao burne reakcije u javnosti i bio povlačen iz skupštinske procedure na zahtev verskih zajednica, glasalo je 127 poslanika iz vladajuće koalicije i Liberalno-demokratske partije.
Protiv tog zakona glasalo je 59 poslanika, uglavnom opozicionih stranaka, ali i poslanici iz Jedinstvene Srbije, koji su deo vladajuće koalicije, kao i jedan poslanik Partije ujedinjenih penzionera. Poslanici Srpske napredne stranke nisu učestvovali u glasanju.

 

Značaj ovog zakona veoma je veliki kada je u pitanju zaštita od diskriminacije. Iako je diskriminacija u Srbiji zabranjena Ustavom i drugim dokumentima usvajanje ovog zakona omogućiće efikasno suprotstavljanje diskiminatornim pojavama i zaštitu pojedinim društvenim grupama koje se često susreću sa nejednakim tretmanom.

Zakon zabranjuje diskriminaciju po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta, seksualnog opredeljenja i s obzirom na zdravstveno stanje.

 

Zabrana diskriminacije s obzirom na zdravstveno stanje odnosi se i na HIV pozitivne osobe. Ovakva formulacija javlja se u članu 22 koji zabranjuje diskriminaciju dece i posebno u članu 27 Zakona.

 

Amandman koji se odnosio na posebnu zabranu diskriminisanja HIV pozitivnih osoba i njihovih porodica a koji je podnela Liberalno demokratska partija na inicijativu nevladinih organizacija koje rade u polju zaštite prava PLHIV, nije prihvaćen.

 

Ipak, ovaj zakon zadovoljava evropske standarde u ovoj oblasti i utvrđuje opštu zabranu diskriminacije na načelu jednakosti i propisuje oblike i slučajeve diskriminacije, kao i postupke zaštite od diskriminacije.

 
Zakon ustanovljava poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalanog državnog organa, nezavisanog u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Nadležnost poverenika je da ukazuje na nedozvoljene oblike ponašanja i da izriče preventivne mere opomene. Poverenika bira Skupština na period od pet godina, na predlog skupštinskog odbora nadležnog za ustavna pitanja.

 
Zakon predviđa i sudsku zaštitu od diskriminacije, a propisano je da su kazne prekršajne, u skladu sa Zakonom o prekršajima. Novčane kazne za kršenje tog zakona iznose od 10.000 dinara do 100.000 dinara

 

 

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: