UN Rezolucija o seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu


HRC_president.jpg
18 jun 2011

Brojne borce i aktiviste za ljudska prava, a i mnoge druge, opravdano bi mogla obradovati činjenica da je Savet za ljudska prava Ujedinjenih Nacija u Ženevi, 17. juna 2011 godine usvojio rezoluciju o kršenju ljudskih prava na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta (L.9/Rev.1). Istorijska odluka u UN.
Rezolucija koja je predstavljena od strane Južne Afrike, zajedno sa Brazilom i još  39 ko-predlagača iz svih regiona sveta, usvojena je sa 23 glasa, 19 protiv i 3 uzdržana. Tokom predstavljanja Savetu, Južna Afrika je podsetila  da ,,Svako ima pravno na sva prava i slobode, bez ikakve razlike,, dok je Brazil pozvao Savet da “otvori dugo zatvorena vrata za dijalog”. Svakako predstavlja svojevrstan kurioztet da se Srbija nalazi na strani onih država koje su predlagale usvajanje ovakvog dokumenta.
Ova rezolucija je prva rezolucija UN fokusirana na kršenje ljudskih prava na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta i predstavlja zajednički stav po ovim pitanjima iznet još tokom martovskog zasedanja Saveta. Ovim se jos jednom potvrdjuje univerzalnost ljudskih prava a takodje je i izraz brige u vezi sa aktima nasilja i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Ovakva posvećenost Saveta poštovanju ljudskih prava šalje važan signal podrške borcima i aktivistima, priznajući legitimitet njihovom radu na tom polju.
Rezolucija je u skladu sa regionalnim i nacionalnim zakonodavstvima. Medjutim problem bi mogao da opstane ako i pored brojnih izveštavanja o sistemskom kršenju ljudskih prava izostane osuda nasilja za  koje postoje  nesporni dokazi.

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: