Svetski dan borbe protiv side 2011.


unaids getting to zero_2.jpg
1 nov 2011

Svetski dan borbe protiv side u svetu se ove godine obeležava pod sloganom „Doći do nule“: nule slučaja diskriminacije i nule smrtnih slučajeva.

 

Podržana od strane Ujedinjenih nacija, kampanja „Doći do nule“ se sprovodi do 2015 i zasniva se na uspešnoj prošlogodišnjoj inicijativi povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv side „Svetlo za prava“ koja je obuhvatila niz vitalnih pitanja za ugrožene grupe. „Zaista je uzbudljiv potencijal za kreativnost, povezivanje i za smislene kampanje“, kaže direktorica svetske AIDS kampanje za Afriku, Linda Mafu. „Naša organizacija će se fokusirati na „Nulu smrtnih slučajeva povezanih sa AIDS-om“ ali je izbor za druge da izaberu različite nule ili sve tri. Kampanja povodom Svtskog dana borbe protiv side koja se fokusira na „Nulu smrtnih slučajeva od AIDS-om“ označava pritisak u pravcu većeg pristupa tretmanu za sve i poziv vladama da odmah deluju... Ovo je globalna kampanja koja ističe da je naše osnovna pravo na zdravlje suštinski i neraskidivo povezano sa drugim osnovnim pravima – pravom na hranu, utočište, na slobodu, na čistu vodu i bezbednost. Ključna je i dostupnost onih lekova kojima se čuvaju životi, kao i uzdržavanje od prekomernog uzimanja profita njihovom prodajom. U narednim mesecima Svetske AIDS kampanje biće sagledavane sve inicijative na temu „Doći do nule“ koje pomažu da se vidi kraj smrtnih slučajeva povezanih sa AIDS-om. Donosioci odluka moraju da uvide da ljudi koji žive sa HIV-om, marginalizovani, uskraćeni... - svi mi - hoćemo naša prava.

 

Globalni odgovor na HIV se nalazi ključnom trenutku budući da je u ozbiljnom riziku napredak koji je dostignut, a trenutni pristupi su dosegli svoje limite. Od 15 miliona ljudi koji žive sa HIV-om i imaju potrebu za doživotnim uzimanjem lekova, samo jedna trećina ih dobija. Broj novih infekcija nastavlja da premašuje broj ljudi koji započinju tretman, dok je trend u porastu sredstava koja se odvajaju za HIV pretrpeo ozbiljnu krizu ove godine.

 

Za prvi decembar 2011. pa sve do 2015. godine je predviđeno da različiti regioni i grupe izaberu jednu ili sve „nule“ koje najbolje odgovaraju njihovoj situaciji.

 

Odluka da sa Milenijumskim razvojnim ciljem u vezi bude „Doći do nule“ je došla nakon obimnih diskusija sa ljudima koji žive sa HIV-om, zdravstvenim radnicima, širim civilnim društvom i mnogim drugim – više od stotinu organizacija.

 

10 UNAIDS strateških ciljeva do 2015.

 

- Prenos HIV-a seksualnim putem smanjen za polovinu, uključujući i prenos među mladim osobama, muškarcima koji imaju seks sa muškarcima kao i prenos HIV-a vezan za seksualni rad;

 

- Vertikalna transmisija HIV-a, kao i smrt majki u vezi sa AIDS-om, smanjeni za polovinu;

 

- Sprečene sve nove HIV infekcije među ljudima koji koriste drogu;

 

- Univerzalan pristup antiretrovirusnoj terapiji za osobe koje žive sa HIV-om kojima je terapija potrebna;

 

- Smrtni slučajevi od tuberkuloze među ljudima koji žive sa HIV-om smanjeni za polovinu;

 

- Svi ljudi koji žive sa HIV-om i domaćinstva pogođena HIV-om obrađena u svim nacionalnim strategijama socijalne zaštite i imaju pristup osnovnoj nezi i pomoći;

 

- Broj zemljalja sa kaznenim zakonima i praksama o HIV  transmisiji, seksualnom radu, korišćenju droga ili homoseksualnosti koji blokiraju efikasan odgovor na HIV, smanjen za polovinu;

 

- Ograničenja vezana za HIV na ulazak , boravak i prebivalište eliminisan u polovini zemalja koja imaju takva ograničenja;

 

- Specifične potrebe žena i devojaka vezane za HIV su obrađena u najmanje pola svih nacionalnih odgovora na HIV;

 

- Nula tolerancije za nasilje zasnovano na rodu.

Više o strateškim ciljevima UNADIS-a do 2015 možete pronaći na adresi http://www.unaids.org/en/strategygoalsby2015/

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: