Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a


30 nov 2010

Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obeležava se 1. decembra, kao dan na koji se podseća javnost na opasnost od HIV-a kao najtragičnije epidemije koja je odnela najviše ljudskih života. Takođe, ovo je dan podrške onima koji nisu uspeli da se zaštite od infekcije, izraz solidarnosti i poštovanja njihovog dostojanstva i borbe protiv stigme i diskriminacije koja prati HIV od samog otkrivanja.
Povodom Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a Udruženje osoba ugroženih HIV/AIDS-om „Q-Club“ pokrenulo je edukativnu kampanju pod sloganom „POSVETI SE...“. Kampanju prati promotivni materijal namenjen opštoj populaciji i edukativne brošure namenjene osobama koje žive sa HIV-om o pravilnoj primeni ARV terapije.  Cilj kampanje je da predstavi važnost lečenja HIV infekcije odnosno primene ARV (HAART) terapije i njenu ulogu ne samo na zdravlje i životni vek osoba inficiranih HIV-om već i u prevenciji HIV infekcije.
U sklopu kampanje, tokom ulične akcije na Trgu Republike  u Beogradu, 1. decembra od 12 do 17 časova, deliće se promotivni materijal (brošure, bedževi, kondomi).

Posveti se brizi za sopstveno zdravlje
Svaki pojedinac je najodgovrniji za svoje zdravlje. Briga o sopstvenom zdravlju smanjuje mogućnost infekcije i sprečava dalje prenošenje HIV-a. Važno je da svi budu svesni svog HIV statusa, da urade test na HIV, kako bi smanjili rizik za sopstveno zdravlje i zdravlje svojih partnera. U slučaju rezultata pozitivnog na HIV neophodna je posvećenost lečenju i primena terapije kada se za to ukaže potreba. Posvećenom brigom o sopstvenom zdravlju možemo stati na put epidemiji HIV-a.
Posveti borbi protiv HIV/AIDS-a
Za uspešan odgovor na HIV epidemiju neophodno je da svi društveni činioci budu uključeni i posvećeni ovoj borbi. Pitanje HIV/AIDS-a nije samo problem onih koji su se inficirali i zdravstvenog sistema, već je potrebno da različiti društveni subjekti (lokalne samouprave, kompanije, mediji) prepoznaju svoju ulogu i odgovorno pristupe njegovom rešavanju. Ovaj problem nije samo medicinske prirode već ima i snažno izraženu sociološku komponentu.
Posveti se primeni ARV terapije
Značaj primene terapije protiv HIV-a je pre svega u njenim rezultatima kada je u pitanju životni vek i zdravstveno stanje HIV pozitivnih osoba. Terapija omogućava skoro neskraćeni životni vek osobama koje je primenjuju redovno i poštujući  uputstva. Takođe, budući da je cilj terapije „neprepoznatljiv broj kopija HIV-a u organizmu“ ona ima značajan uticaj na smanjenje rizika od prenošenja infekcije. U Srbiji je ARV terapija dostupna u ograničenom obimu lekova i dijagnostičkih sredstava. Da bi lečenje imalo pozitivne rezulatate potrebno je omogućiti kontinuirano snabdevanje novim vrstama lekova i dijagnostičkih testova koji služe za proveru stanja imunološkog sistema i broja virusnih kopija.

Važno je:

•    Da se svi posvete odgovoru na HIV/AIDS
•    Da se što više ljudi testira na HIV
•    Da se obezebedi kontinuirana dostupnost terapije i dijagnostike u lečenju
•    Da se terapija primenjuje sa punom posvećenošću
•    Da se poštuju prava i dostojanstvo osoba koje žive sa HIV-om

 

Šta je ARV (HAART) terapija


ARV ili kombinovana terapija je termin koji označava istovremeno korišćenje tri ili više različitih anti-HIV lekova (antiretrovirusnih lekova – ARV lekova) za lečenje HIV infekcije. ARV je skraćenica od reči antiretrovirusni, a lekovi se zovu tako jer je HIV retrovirus. Takođe se naziva trojna (tripla) terapija ili HAART (visoko aktivna antiretrovirusna terapija –highly active antiretroviral therapy- eng.). Postoji nekoliko grupa ARV lekova i svi oni deluju na HIV na različite načine. U kombinaciji vrše snažan napad na HIV i omogućavaju da imunološki sistem ostane jak.
U svakoj zemlji gde se koristi kombinovana terapija (HAART) primećeno je značajno smanjenje komplikacija i smrtnih slučajeva prouzrokovanih HIV infekcijom. Terapija je uspešna kod žena, muškaraca i dece.
Cilj terapije je „neprepoznatljiv broj virusnih kopija (HIV-a) u organizmu. Na taj način, šteta koju HIV prouzrokuje imunološkom sistemu je minimalna, smanjuje se njegov uticaj i smanjuje se rizik od prenosa infekcije. Uspešna primena ARV terapije omugućava skoro neskraćen životni vek osobama koje žive sa HIV-om.
Da bi terapija bila uspešna potrebno je da se primenjuje redovno i prema uputstvima lekara. U suprotnom, HIV može postati otporan (rezistentan) na lekove i onda je potrebno primeniti drugu kombinaciju lekova. Broj lekova i kombinacija je ograničen.
U lečenju HIV-a veoma je važno raditi redovne provere krvi. Dva najvažnija testa krvi su CD4 (test broja ćelija imunološkog sistema) i PCR (test broja virusnih kopija).
Za kontrolu efikasnosti ARV lekova primenjuje se test rezistencije koji govori koja vrsta lekova najbolje deluje na HIV (slično antibiogramu kod primene antibiotika).

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: