Prvi broj HIV biltena HTB


HTB_e-1.png
25 okt 2012

Izašao je prvi broj novog regionalnog  časopisa o HIV/AIDS-u,  HIV bilten HTB.  HIV bilten HTB je besplatni periodični žurnal koji izveštava o najnovijim i najvažnijim medicinskim istraživanjima i napredcima iz oblasti HIV-a i srodnih stanja, kao i o dostupnosti terapije, i priprema se za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Namenjen je zdravstvenim radnicima, drugim profesionalcima i osobama koje žive sa HIV-om, ali i ostalim zainteresovanima za temu HIV-a. Glavni cilj izdavanja biltena je obezbeđivanje pouzdanih informacija kao platforme za pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti osoba koje žive sa HIV-om u svim zemljama regije.

 

HIV bilten je nastao je na inicijativu Q-kluba i International HIV Partnerships. Većina tekstova u HIV biltenu je prevedena iz engleskog časopisa HIV Treatment Bulletin uz podršku organizacije i-Base koja taj časopis izdaje. U svom uredničkom timu HIV bilten okuplja lekare, aktiviste i osobe koje žive sa HIV-om iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

 

HIV bilten se izdaje u štampanoj formi, koja je dostupna u većini zdravstvenih ustanova u regionu, a može se naručiti i na kućnu adresu; elektronski u PDF-formi, koju možete dobijati putem e-mejla ili preuzeti ovde:  link PDF verzija; i u on-line verziji na internet sajtu: www.hiv-bilten.info.

 

Kontakt adresa za naručivanje i komentare je: info@q-club.org.rs

 

 

Pišite nam!

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: