Prinudno testiranje u Grčkoj


Grcka - prinudno testiranje.jpg
7 maj 2012

Od kraja aprila 2012, seksualne radnice u Grčkoj su primorane da se testiraju od strane Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (KEEL).

 

Kako se prenose mediji, policija je objavila fotografije 12 sexualnih radnica na njihovom sajtu www.hellenicpolice.gr . Svi čiji su rezultati bili pozitivni suočiće se sa tužiocem po optužnici za krivično delo „nanošenje teških telesnih povreda“.
Ovi postupci su kršenje ljudskih prava na slobodu, privatnost i tajnost podataka o zdravstvenom stanju. Oni su diskriminatorski i u potpunoj suprotnosti sa svim međunarodnim ugovorima i sporazumima sa EU koje je Grčka ratifikovala.

 

Oni su takođe potpuno kontraproduktivni u smislu prevencije HIV-a i u suprotnosti su sa preporukama koje su date u borbi protiv HIV infekcije.

 

Okrivljavanjem seksualnih radnica se neće zaustaviti nove infekcije, već će se samo povećati nivo stigme i diskriminacije protiv seksualnih radnica i ljudi koji žive sa HIV-om. Obavezno testiranje i javno otkrivanje statusa seksualnih radnica koje žive sa HIV-om samo doprinosi većem nepoverenju u medicinske institucije i izbegavanju medicinske nege. Ako seksualne radnice ignorišu svoj status i izbegavaju medicinsku negu, one neće moći da pristupe tretmanima koje mogu da poboljšaju zdravlje i smanje rizik od nove zaraze.

 

Nova klima paranoje i straha će samo obeshrabriti ljude da se testiraju i da otkriju svoj status. To će naterati seksualne radnice koje žive sa HIV-om da se skrivaju i da prihvate seks bez zaštite kako bi se izbegla sumnja. To će podsticati klijente da traže nezaštićeni seks, misleći da su seksualne radnice testirane zbog njihove bezbednosti.

 

Pokrenuta je velika peticija kojom se zahteva:

 

- Da se odmah prekine sa prinudnim i obaveznim testiranjem

 

- Da se ne kriminalizuju i ne diskriminišu seksualne radnice i osobe koje žive sa HIV-om

 

- Poštovanje prava na privatnost

 

- Pristup besplatnom i anonimnom testiranju na HIV na dobrovoljnoj osnovi

 

- Javne kampanje za prevenciju HIV u smislu prenosa, kao i protiv stigmatizacije seksualnih radnica i ljudi koje žive sa HIV-om

 

- Da se okončaju rezovi koje vlada sprovodi u zdravstenoj zaštiti, nezi i pristupu lečenju.

 

 

Seksualne radnice nisu problem, već deo rešenja.

 

PETICIJU MOŽETE POTPISATI OVDE ovde

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: