Održan nacionalni seminar za zastupnike prava pacijenata


Forum pacijaneta mala.jpg

Inicijativa „Snaga pacijentima“ i Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ organizovali su Nacionalni seminar za zastupnike prava pacijenata koji je održan u Beogradu od 23 – 24. januara 2009.

Sa ciljem uticaja na kvalitet zdravstvene nege za sve pacijente u Srbiji seminar je imao ideju da promoviše interese i prava pacijenata kako bi se olakšalo dolaženje do potrebnih informacija i usluga. Pacijenti imaju pravo da budu upućeni u sva zdravstvena pitanja i imaju odgovornost da sami brinu o sopstvenom zdravlju. U praksi međutim često se dešava da su pacijenti izloženi nejadnakom tretmanu od strane lekara koja se sa druge strane ogleda u različitom kvalitetu usluga i lečenja. Osnovni problemi koji se pojavljuju u vezi sa tim su: nedostatak znanja i jednakog lečenja, slab pristup kvalitetnim informacijama i nedostatak psihološke i socijalne podrške tokom lečenja i perioda oporavka. Osnovni problemi su i osnovni nedostaci kvalitetnog života pacijenata u Srbiji.

Rešenja koja su bitna za promenu situacije u Srbiji ogleda se pre svega u promovisanju i uključivanju pacijenata kako u zdravstvene projekte tako i u formalnom učešću u kreiranju politike u oblasti zdravstva. Promene u ovoj oblasti su ključni faktor poštovanja prava pacijenata koji sa druge strane doprinose dobrobiti cele zemlje istaknuto je na seminaru. Podržati ciljeve seminara označava se kao razvojni put kvaliteta zdravstvenih usluga neophodnih u našem društvu.

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: