Nova studija magazina LANCET


images.jpg
10 okt 2010

Godišnja stopa infekcije HIV-om mogla bi biti prepolovljena do 2031. godine, ali troškovi bi mogli dostići više od  722 milijardi dolara, najavljuju istraživači u najnovijem  izdanju medicinskog magazina The Lancet. Prema ranijem internet izdanju  "Projekat AIDS2031 - procenjuje dugoročno finansiranje potreba za borbu protiv HIV/ AIDS-a u zemljama u razvoju sa nizom scenarija i sa značajnim varijacijama u troškovima: u rasponu od 397 do 722 milijardi dolara na globalnom nivou između 2009 i 2031, zavisno od politike koju usvoje strane vlade i donatori. "

Glavna tačka studije je da svaka zemlja ima svoj  jedinstveni teret u zavisnosti od stope prevalencije i socio-ekonomskog statusa i, shodno tome, svaka zemlja mora da inovira i razvija svoj jedinstven odgovor na problem, koji podrazumeva različite troškove.

"Jedna od iznenađujućih stvari koje smo pronašli je da cena (za finansiranje HIV-programa) može da varira, i to značajno ali i relativno malo", kaže vodeći autor studije dr Robert Hekt. "To zaista pokazuje da zemlje imaju veoma različite mogućnosti u odnosu na prevenciju HIV-a i lečenje, kao i tempo kojim to rade."

Strukturni uzroci izazova  za javno zdravlja su obrazovanje, transport, urbanističko planiranje itd. - i ova studija je bila na toj liniji razmišljanja, sugerišući da će pristup obrazovanju i smanjenje nasilja nad ženama pomoći da se smanji stopa HIV-a , dugoročno gledano. Ali, u isto vreme, studija pokazuje da čekanje takvih društvenih promena može biti predugo. Dakle, ostaje pitanje kako će humanitarne organizacije i nacionalne vlade reagovati - i da li će to biti do svake pojedinačne zemlje da donese odluku o tome koji je najbolji pravac delovanja za nju, što zahteva izuzetno prilagođena rešenja za različite uslove.

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: