Lekari kritikuju London zbog mera štednje na HIV lekovima


bbc_health.jpg
2 nov 2011

Piše Andy Dangerfield
BBC News, London

 

Doktori i grupe za podršku pacijenata su izrazili zabrinutost jer je zatraženo da osobe koje žive sa HIV-om promene svoju antiretroviralnu terapiju kao deo štednje.
U Aprilu je Londonski Konzorcijum za HIV, koji je odgovoran za usluge za HIV u tom gradu, dobio zadatak da uštedi 8 miliona funti za dve godine, povrh dosadašnjih napora da rastući broj pacijenata pokrije budžetom koji nije rastao u skladu sa tamošnjom inflacijom.
Specijalizovana Grupa za Ovlašćenja u Londonu (LSCG), koja daje ovlašćenja za HIV terapije u Londonu je dogovorila uslove sa proizvođačima atazanavira, Bristol Myers Squibb, za obezbeđivanje popusta za veće porudžbine lekova.
Rezultat tog dogovora bio je da klinike dobiju nove „poruke za recepte“ – koje preporučuju lekarima da od određenih pacijenata inficiranih HIV-om koji su na inhibitorima proteaze, a koji nije atazanavir, zatraže da pređu na njega, uz objašnjenje da bi takav prelazak uštedeo dosta novaca.

Međutim, lekari pacijenata sa HIV-om i grupe podrške su izrazili zabrinutost jer takva promena lekova stvara „medicinske rizike“ i poteže ozbiljna „etička pitanja“.


Finansijski pritisak

Glavni komesar za lekove LSCG-a, Kler Forman (Claire Foreman) je kazala: „Nije ni u čijem interesu – ni našim pacijenatima niti ljudima koji plaćaju porez – da nekolicina ljudi dobija skuplje lekove.
“Klinike ne dobijaju nikakve finansijske motivacije da menjaju terapije pacijentima.“

 

Međutim, specijalista za HIV na Londonskoj klinici koji je želeo da ostane anoniman, za BBC je izjavio: „Klinike su pod finansijskim pritiskom da doprinesu uštedi od 8 miliona funti.“
„Poverljiva izjava je došla do svih lekara, koja je glasila ‘da je ovo u vidu šargareše i štapa: Ukoliko postignete zacrtani rezultat, svi servisi će biti pokriveni, biće pogodnosti za vas ove godine, a i u budžetu za sledeću godinu ćete imati odrđene benefite’.
“Kler Forman je odstupila od principa koji je objavila.“ dodao je on.

 

G-đa Forman je poricala ovu optužbu dodajući „Doktori preuzimaju vodeću ulogu da obezbede terapije za pacijente uprkos pritiscima po budžete.“

 

Kliničar je dodao da je „sasvim očigledno“ kada doktori ne postignu ciljeve po pitanju prebacivanja pacijenata na atayanavir.
„Lekari su pod pritiskom od LSCG-a da pacijente ubede da se prebace na jeftinije lekove. „Nisam siguran da li je iko razmišljao o pritisku pod kojim će se kliničari naći” dodao je.
“Ne samo da je to neprijatno za pacijente, košta nas jako puno u vidu kliničkih pregleda.“ dodao je on.
G-đa Forman je izjavila kako to nije slučaj, dodajući: „Ni jednom pacijentu sa HIV-om neće biti prepisan pogrešan lek usled ove akcije.“
Anonimni specijalista je na kraju rekao: “Teško je prepisati određene lekove u Londonu, kada ih zbog pritisaka menadžera lekara, ljudi van Londona mogu dobiti

 

Pacijenti biraju

 

LSCG je izjavio da su poruke o prepisvanju lekova u skladu sa propisima britanske asocijacije za HIV, ali pošto su propisi ažurirani poslednji put 2008. godine, ne uključuju lekove licencirane u međuvremenu.
Noviji propisi, uključujući i vodiče Evropskog AIDS kliničkog društva, preporučuju dijapazon lekova koji su dostupni kroz nacionalnu zdravstvenu službu, a nisu preporučeni za prepisivanje u porukama LSCG-a.
Anonimni specijalista je naveo raltegravir kao primer antiretroviralnog leka „koji svi žele da dobiju, jer ima manje nus efekata.“
“Ali su članovi komisije doneli stav da će se koristiti samo u posebnim slučajevima.”
“Čitav ovaj pritisak da se smanje troškova dovodi do toga da će biti lakše da se ode van Londona” kaže on.
Specijalista kaže: “Poruke da se smanje troškovi stavlja pacijente u poziciju da biraju prestanu da biraju London kao svoj centar za lečenje.”
“Ovo bi potencijalno štetilo odnosu lekar-pacijent.”
LSCG kaže: “Svi standardi lečenja i lekovi koji su licencirani u Ujedinjenom kraljevstvu su dostupni lekarima za korišćenje.

 

Doktor Majk Jul (Mike Youle), konsultant za HIV u severnoj Londonskoj Kraljevskoj besplatnoj bolnici je za BBC govorio o potencijalnim etičkim i medicinskim problemima prilikom menjanja terapije za pacijente.
„Kad imamo slučaj ljudi koji su recimo pet godina stabilni na određenoj terapiji, ne vidim ni jedan medicinski razlog da im se lekovi menjaju.“
„S druge strane, poteže se etičko pitanje vezano za promenu.“
Međutim, profesor Brajan Gazard (Brian Gazard), šef grupe za nabavku lekova, koja savetuje konzorcijum, je izjavio „Sve što lekari treba da urade je da zabeleže razlog zbog kojeg pacijent ne želi da zameni terapiju.“
U međuvremenu, šef Mreže za zdravstvenu politiku u Africi, Fransis Kikumba (Francis Kaikuba) je rekao da: „ Vulnerabilne afrikčke zajedice će ovo vrlo negativno pogoditi, budući da Afrikanci daleko manje dovode u pitanje savete svojih lekara.“
G-đa Forman je kazala da „Ovom akcijom nije dozvoljeno nikakvo targetovanje određenih grupacija.“

 

Nus-efekti

Govoreći o medicinskim implikacijama, dr Jul je kazao: „Svaki put kada pacijent menja lekove za HIV, suočava se sa dva rizika: Prvi su nus-efekti, jer nešto može da pođe naopako. Drugi je da može da se potpuno podbaciti sa drugim lekom. Virus može biti rezistentan, čime se zdravlje dovodi u opasnost.“
Profesor Gazard je priznao da može doći do nus-efekata, ali ako do njih dođe lako će se pacijenti vratiti na prethodnu terapiju.
Dr Jusef Azad iz Nacionalnog Fonda za AIDS je istakao emotivni pritisak pod kojim se pacijenti mogu naći, i u tom je smislu izjavio da „Kada je HIV u pitanju, vitalno je svakodnevno posvećivanje zdravlju. Nepoverenje prema leku mogu uzdrmati posvećenost lečenju koje pacijenti imaju.“
Dr Jul je postavio pitanje „Šta se dešava kada se objavi naredni tender, pa drugi lek bude najjeftiniji? Onda ćete morati da govorite da je lek na koji si originalno bio jeftiniji pa ćemo te opet vratiti na njega.
Profesor Gazard je kazao da: „Moraće da postoji ravnoteža imeđu štednje i prebacivanja ljudi na druge lekove na svake dve godine.“
Pojedine grupe za podršku HIV osobama izjavljuju kako su dogovori između LSCG-a i farmaceutskih kuća sklopljeni na brzaka.
Robert Fildhaus (Robert Fieldhouse), urednik Bejslajn (Baseline) biltena za osobe koje žive sa HIV-om, je izjavio: „Konsultacije su se odigrale iza zatvorenih vrata, a HIV zajednica je bila potpuno u mraku.“
Ali, G-đa Forman je rekla da „Komercijalni poverenički procesi znače da specifične cene od određenih kompanija ne mogu biti tek tako otkrivane.“
Dr. Asad je kazao kako je trebalo pre nabavke da se održi šira debata: „Bilo bi bolje da je organizovana otvorena diskusija ranije – gde bi se raspravljalo o pitanjima da li je prihvatljivo da se stabilnim pacijentima menjaju lekovi samo na osnovu cene?“
U međuvremenu, dok novi predlog zakona o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti preti da uzdrma kako nacionalna zdravstvena služba radi po Engleskoj, nabavka lekova za HIV će biti pod lupom kako bi se pratilo koliko se ovakve uštede mogu primeniti na širem opsegu.

Originalnu vest možete preuzeti sa:

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-15525537?mid=519

1 komentar

sjajna vest by Anonymous

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: