Jačanje nacionalnog odgovora na HIV/sidu


podrska logo.jpg

Globalni Fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije odobrio je u oktobru 2006. godine petogodišnji projekat u iznosu od 9 miliona evra za borbu protiv HIV/side u Srbiji.

 

 

Projekat traje od 2007. godine do 2012. godine. Nosilac ovog projekta je Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije a aktivnosti realizuje preko trideset nevladinih organizacija i institucija.

Projektne aktivnosti su fokusirane na grupe pod povećanim rizikom od HIV-a, usled društvenih faktora koje utiču na zdravlje kao što su siromaštvo, marginalizacija i rizično ponašanje. Ove grupe je i često teško obuhvatiti uobičajenim preventivnim aktivnostima i zdravstvenim uslugama.
Grupe uključuju:

  • intravenske korisnike droga (IKD),
  • muškarce koji imaju odnose sa muškarcima (MSM),
  • osobe koje se bave seksualnim radom (KSR),
  • mlade Rome i druge marginalizoavne mlade,
  • zatvorenike,
  • decu i mlade u institucijama socijalnog staranja (maloletnici koji imaju problem sa zakonom i deca bez roditeljskog staranja), kao i
  • osobe koje žive sa HIV/sidom.

Opšti cilj projekta je da se zaustavi širenje HIV infekcije među posebno osetljivim grupama i da se obezbedi nega, podrška i tretman ljudima koji žive sa HIV/sidom.

Planirano je da se ovaj opšti cilj dostigne kroz četiri speificna cilja:

1. Da se spreči širenje HIV-a kod ljudi pod povećanim rizikom
2. Da se obezbedi kontinuitet usluga nege i tretmana za osobe koje žive sa HIV-om
3. Da se obrazuje okruženje koje pruža podršku HIV preventivnim naporima,
Da se ojača kapacitet zdravstvenog sistema za razvoj efektivne, efikasne i dostupne usluge u oblasti HIV/AIDS-a.

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: