Dobio odštetu od Evropskog suda jer je otpušten zbog HIV-a


edc_ne1.jpg
5 okt 2013

Radnik u kompaniji za nakit koji je nakon žalbi njegovih kolega otpušten zbog toga što živi sa HIV-om, nagrađen je sa više od 14 000 EUR-a od strane suda za ljudska prava.

 

Sudije su 3. oktobra presudile da je Grčka prekršila ljudska prava, kada je tridesettrogodišnji Atinjanin smenjen zbog njegove HIV infekcije.

 

U današnjoj presudi u predmetu I.B. protiv Grčke (broj 552/10) koja nije konačna, Evropski sud za ljudska prava je, jednoglasno došao do:

 

kršenja člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) u vezi sa članom 14 (zabrana diskriminacije) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

 

Predmet se odnosi na otpuštanje zaposlenog koji živi sa HIV-om kao odgovor na pritisak ostalih zaposlenih u preduzeću.

 

Sud smatra da je podnosilac žalbe bio žrtva diskriminacije zbog njegovog HIV pozitivnog statusa. Domaći sudovi su odbacili prijavu o njegovom otpuštanju na temelju očiglednih netačnih informacija koje se odnose na zaraznu prirodu njegove bolesti. Oni nisu obezbedili dovoljno argumenata zašto su interesi poslodavca prevagnuli od interesa podnosioca žalbe, zbog čega nije uspostavljena ravnoteža u pravima obe strane.

 

Podnosilac žalbe bio je žrtva diskriminacije zbog njegovog zdravstvenog stanja, što predstavlja krženje člana 8 u vezi sa članom 14.

 

Sud je zaključio da Grčka treba da uplati podnosiocu žalbe 6,339.18 evra na ime materijalne štete i 8,000 evra na ime nematerijalne štete.

 

 

Izvor: www.humanrightseurope.org

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: