Direktor Globalnog Fonda podnosi ostavku


Michel Kazatchkine.jpg
25 jan 2012

Globalni Fond je medjunarodna organizacija koja prikuplja dodatna sredstva za prevenciju i lečenje HIV-a, tuberkuloze i malarije. Prikupljena sredstva Fond raspodeljuje državama da na osnovu sopstvenih potreba i prioriteta koriste za realizaciju programa.

 

Mišel Kazačkin (Michel Kazatchkine) je na raznim pozicijama u Globalnom fondu bio od osnivanja, a na najodgovornijoj funkciji je već pet godina.

 

Svoju odluku da do 16 marta 2012. ode sa mesta Izvršnog direktora, Mišel je obrazložio u pismu koji je juče uputio svojim prijateljima i kolegama. U njemu navodi da je bio posvećen ostvarenju vizije Globalnog Fonda i da je ponosan na postignute uspehe u predhodnih deset godina.

 

„Kao lekar, posebno sam ponosan na ulogu koju je Fond imao u smanjenju ljudske patnje i spašavanju života. Snažnim fokusom na ljudska prava Posebno izdvaja ulogu Globalnog Fonda u spašavanju života, zaštiti ranjivih grupa i smanjenju ljudske patnje.“

 

Ubrzo od osnivanja 2002.godine Globalni fond je postao glavni i najveći finansijer programa za borbu protiv ove  tri bolesti čime je spašeno više miliona života. Zbog finansijske krize, kada su glavni donatori smanjili ili izostavili svoje donorski doprinos, Globalni Fond se suočio sa velikim poteškoćama.

 

Gabriel Jaramillo, Generalni menadžer Globalnog fondaZbog aktuelnih ekonomskih uslova Visoki odbor je u svom izveštaju u Septembru jasno naveo da se Fond mora adaptirati, dok je u novembru Bord je usviojio novu strategiju za narednih pet godina. Kako bi nadgledao implementaciju dogovorenog plana transformacije Odbor je doneo odluku da zaposli Generalnog Menadžera , nekadašnjeg bankara Gabriel Žaramiljo (Gabriel Jaramillo), eksperta za finansijski sektor.

 

Mišel u svom pismu konstatuje da je Globalni fond na raskršću. „Poštujem ovu odluku (Odbora) i verujem da je ona načinjena u najboljem interesu Globalnog Fonda.“

 

Nakon što je sagledao implikacije ove odluke na njega i organizaciju Mišel je zaključio da će se povući sa najodgovornijeg mesta u Globalnom Fondu. „Dok sam i dalje u potpunosti privržen Globalnom fondu i njenoj misiji, zaključio sam da ne treba nastaviti kao izvršni direktor u ovim okolnostima“.

 

Iako navodi da će ostati posvećen da iz tranzicije Globalni fond izađe kao snažniji, ostaje da vidimo sa koje pozicije i na koji način Mišel to planira da učini.

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: