ARV lekovi mogu sprečiti prenos HIV-a


PREP.jpg
10 jul 2011

Nedavno objavljena istraživanja dveju studija u Amsterdamu (Objavljene 18. Jul 2011 god.) pokazuju zanimljive podatke. Preliminarni rezultati dve velike studije dokazali su da svakodnevno uzimanje antiretrovirusne tablete od strane ljudi koji nemaju HIV, smanjuje rizik od zaraze HIV-om do 73%. Istraživanje “PREP Parovi”, uključivalo je  tačno 4758 HIV-diskordantnih parova u Keniji i Ugandi.  Studija „TDF2“, uključivala je 1219 muškaraca i žena u Bocvani.

“Rezultati ovih istraživanja ističu još jednom suštinsku ulogu pristupačne ARV terapije u prevenciji. Predstavljaju napredak koji omogućava novu viziju na dosadašnjim naporima prevencije, kaže Kevin Mudi, Međunarodni koordinator i direktor  GNP +, Globalne mreže ljudi koji žive sa HIV-om. "Nedavno smo saznali iz “HPTN052“ studije kojom ARV terapijom, primenjenom od strane ljudi koji žive sa HIV-om se smanjuje rizik od HIV transmisije sa HIV pozitivnog partnera na drugog partnera. Sada imamo dokaze o dodatnom alatu u prevenciji koji omogućuje da se osbova koja ne živi s HIV-om zaštitili od inficiranja HIV-om ".
Primena ovog novog alata u prevenciji, izazvaće samo jedan trošak i nije ne prepreka za pristup. Omogućavanje „profilakse“ ne sme predstavljati trošak u postojećim programima, namenjenim za one kojima je terapija potrebna. Štaviše, strategija obezbeđivanja PREP-a, kao i praćenje uzimanja „profilakse“ mora se obezbediti, naročito kod preopterećenih zdravestvenih sistema.
Poziv Globalne mreže ljudi koji zive sa HIV-om GNP+ Svetskoj Zdravstvenoj Organizaciji i Zajednici Nacionalnih Programa za HIV/AIDS da izrade Priručnik za pojedince i parove o tome kako bi bili informisani i mogli da donose odluke o opcijama u HIV prevenciji koje smatraju najboljim za njih, kao i drugi priručnik koji bi bilo namenjen osobama koje pružaju usluge osobama kojima je neophodan pristup ARV terapiji ili PREP profilaksi.

Truvada lekStudija je bazirana na oba leka, Tenovir ili Tenovir i Emtricitabin (TRUVADA) i otkrila je da oba leka, ako se uzimaju preventivno od strane HIV negativnih partnera kao “profilaksa“ (odn. zaštita nakon Izlaganja), može sprečiti heteroseksualno prenošenje i sa muškarca na ženu i obrnuto. Izrada ovakvih priručnika morala bi teći uz saradnju sa osobama koje žive sa HIV-om i ključnom populacijom. Informacije o koristima i rizicima primene profilakse i veština razgovaranja i pregovaranja o raznim opcijama neophodne su kod primene terapije i u kvalitetnom preveniranju i u lečenju.

U vezi sa dugoročnim uzmanjem ARV terapije kao prevencije zabrinutost i dalje ostaje. Ove studije koriste „dnevnu dozu“ TENOVIRA ili TRUVADE, ali je još istrazivanja potrebno da bi se dokazalo da li manja doza ili “preskakanje doza“ može takodje biti efikasno i bezbedno na dogoročnom planu i smanjiti troškove.

Uticaj, kakav bi profilaksa mogla imati na pitanje rezistencije na lekove tek treba utvrditi, ali je verovatno da će osobe koje nisu svesne da već žive sa HIV-om, razviti otpornost primenom profilakse. Kako bi smanjili rizik sto više, potrebno je značajno povećati pristup standardnim testovima, savetovanju i uslugama na raspolaganju, jer osoba koja primenjuje profilaksu mora da se redovano testira i nadgleda. U daljim istraživanjima, u suštini, ostaje potreba da se parovi ohrabruju na informisano donošenje odluka.
U sistemima onih država gde je izlaganje i /ili prenos HIV-a, kažnjivo krivičnim pravom, uzimanje ARV terapije bilo od HIV pozitivne ili HIV negativne osobe, ili oboje, potencijalno transformiše etički i pravni pejzaž, u smislu podele odgovornosti u cilju sprečavanja novih infekcija. Politika podrške i pravni okvir ključni su za uspostavljanje i primenu novog mehanizma prevencije, kod osoba koje žive sa HIV-om ili su u većem riziku od infekcije i to bez straha od dalje kriminalizacije njihovog ponašanja.   

Globalna mreža ljudi koji zive sa HIV-om (GNP +) je mreža ljudi i mreža za ljude koji žive sa HIV-om. GNP +  zalaže se za poboljšanje kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV-om. Centralna tema za rad GNP+ je „Povratiti Naše Živote”. Programi GNP+ su organizovane i deluju u četri platforme: osposobljavanje; pozitivno zdravlje i dostojanstvo i drevencija; ljudska prava; i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava.

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: