AIDS RESURS – sve o HIV/AIDS-u na internetu


Aids resurs je internet portal koji promoviše i deli informacije za osobe pogođene  HIV/AIDS-om i profesionalce koji rade u polju AIDS-a. Na  ovom portalu možete naći originalne  vesti, dokumente, brošure o razvoju HIV-a  kao i  linkove  preporučenih HIV/AIDS  internet prezentacija.

 

Aids resurs  stremi  povećanju  javnosti problema i dilema vezanih za HIV prezentujući informacije, programe, događaje  i publikacije  iz domena  HIV-a i stvarajući nova poslovna partnerstva  koja za krajni cilj imaju doprinos unapređenju kvaliteta života osoba koje žive sa HIV/AIDS-om i borbu protiv epidemije HIV-a.
Aids resurs je posvećen pružanju  pomoći mnogima. Najpre, kroz obezbeđivanje   informacija, podrške i saveta za osobe koje žive sa HIV-om, njihove familije  ali  i za  profesionalce   koji  se bave  prevencijom, terapijom i pružanjem podrške i nege.

 

Mnoge  od ovih  ideje dolaze  od strane  doktora, sestri, zdravstvenih edukatora, osoba koje žive sa HIV-om i drugih  koji su  predani  u  radu   na polju HIV-a. Ako  ste nedavno dijagnostifikovani, živite sa nekim ko ima  HIV ili samo želite saznati više  o HIV/AIDS-u,  Aids resurs će imati nešto za vas.

 

Biti  informisan   o HIV-u  veoma je  važno da bi ste znali razlike između   primarne/akutne faze  i hroničnog  oboljenja. Takođe, HIV/AIDS pogađa ljude  sa nekoliko  društvenih aspekta.  Ljude sa različitim ličnim istorijskim, seksualnim  opredeljenjem i kulturnim pozadanima, bez  medicinskih simptoma kao i one sa simptomima, porodicu, prijatelje ali i one koji se bave ovom temom na različite načine. 

 

Ovaj portal  nije  HIV/AIDS enciklopedija ali može biti uspešna pomoć za sve njih.
Ovde možete pronaći ideje,  savete i izvore koji mogu doprineti  kvalitetnijem organizovanju  i poboljšanju  života  sa  HIV-om.

4 comments

; by Anonymous
...... by Anonymous
Bas mi je zao... by Anonymous

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: