Конкурс за два радна места у Националној канцеларији за борбу против ХИВ/АИДС-а


news_2063.jpg
21 avg 2009

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

расписује

КОНКУРС

За радна места у оквиру Kанцеларије за ХИВ/АИДС Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, која се финансирају из донације Глобалног фонда за борбу против сиде туберкулозе и маларије, и то:

1. СТРУЧНИ САРАДНИК/САРАДНИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ОДГОВОРА НА ХИВ/СИДУ (СА ФОКУСОМ НА ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНУ УСПЕШНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ ОДГОВОРА)

Радно место предвиђа ангажовање са пуним радним временом за време трајања прве фазе пројекта „Унапређење ХИВ превенције и заштите људи под посебним ризиком од ХИВ-а“, до 30. јуна 2011. (условно до 30. јуна 2014.), и биће финансирано из средстава пројекта.

Квалификацијe:
• Универзитетска диплома у области друштвених наука или медицине;
• Најмање две године радног искуства на сличним пословима;
• Добро познавање актуелне ситуације везане за ХИВ/сиду у земљи;
• Претходно искуство у раду у области ХИВ/сиде сматраће се предношћу;
• Познавање рада на рачунару (MS Office);
• Радно знање енглеског језика.

2. СТРУЧНИ САРАДНИК/САРАДНИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ОДГОВОРА НА ХИВ/СИДУ (СА ФОКУСОМ НА ПИТАЊА РОДА И РОДНУ ПОЛИТИКУ)

Радно место предвиђа ангажовање са пуним радним временом за време трајања прве фазе пројекта „Унапређење ХИВ превенције и заштите људи под посебним ризиком од ХИВ-а“, до 30. јуна 2011. (условно до 30. јуна 2014.), и биће финансирано из средстава пројекта.

Квалификацијe:
• Универзитетска диплома у области друштвених наука или медицине;
• Едукације из области питања рода и родне политике;
• Најмање две године радног искуства на сличним пословима;
• Добро познавање актуелне ситуације везане за ХИВ/сиду у земљи;
• Претходно искуство у раду у области ХИВ/сиде сматраће се предношћу;
• Познавање рада на рачунару (MS Office);
• Радно знање енглеског језика.

Пријаве са биографијом доставити електронском поштом на адресу: office_piu_hiv@zdravlje.gov.rs или ana.milosavljevic@zdravlje.gov.rs, или поштом на адресу: Јединица за спровођење пројеката за борбу против ХИВ/сиде - Дом здравља „Шумице“, Ул. Устаничка 125а, II спрат, Београд, најкасније до петка, 28. августа 2009. године до 15:00 часова.

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о коначном исходу конкурса.

Додатне информације и детаљни опис послова могу се наћи на www.hivpodrska.org.rs и www.zdravlje.gov.rs или добити на број телефона 011/383-7624, у од 10 до 12 часова, сваког радног дана до истека рока за подношење пријава.

 

Add your comment


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.

Aktuelnosti - tekstovi: